Studenter og innfløkte regler om fusk

Studenter og innfløkte regler om fusk Ikke all fusk er fusk. Erna kunne ikke…


Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen – Opprettholder advarsel

Spenningsforhold mellom ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt…


Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…


Foreldres tilstedeværelse i klasserommet

Foreldres tilstedeværelse i klasserommet Vi har den siste tiden fått flere…


Påstand om fusk på høyskole og universitet

Har du blitt tatt for fusk eller påstår noen at du har fusket? Dessverre er det…


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…


Advarsler i arbeidsforhold

Advarsler i arbeidsforhold Dersom en ansatt ter seg på en måte som arbeidsgiver…


Taushetsplikt og opplysningsplikt

I kjølevannet av mange barnevernssaker, har det vært fokus på taushetsplikt og…


Ansattes ytringsfrihet – betydningen av interne retningslinjer

Sivilombudsmannen med en uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet Rett før…


Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett

Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett Et…


Forbigåelse ved offentlige tilsettinger

Offentlige tilsettinger Ved ansettelser i det offentlige står ikke arbeidsgiver…


Trygderetten

Hva er Trygderetten? Trygderetten er en nasjonal ankeinstans i saker om trygde-…