Påstand om fusk på høyskole og universitet

Har du blitt tatt for fusk eller påstår noen at du har fusket? Dessverre er det…


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…


Advarsler i arbeidsforhold

Advarsler i arbeidsforhold Dersom en ansatt ter seg på en måte som arbeidsgiver…


Taushetsplikt og opplysningsplikt

I kjølevannet av mange barnevernssaker, har det vært fokus på taushetsplikt og…


Ansattes ytringsfrihet – betydningen av interne retningslinjer

Sivilombudsmannen med en uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet Rett før…


Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett

Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett Et…


Forbigåelse ved offentlige tilsettinger

Offentlige tilsettinger Ved ansettelser i det offentlige står ikke arbeidsgiver…


Trygderetten

Hva er Trygderetten? Trygderetten er en nasjonal ankeinstans i saker om trygde-…


Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon - brudd på likestillingsloven

Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon - brudd på likestillingsloven…


Lånekassens rett til å innhente opplysninger

Lånekassens rett til å innhente opplysninger Sommeren er over og de fleste…


Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og…


Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter

Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter Høyesterett behandlet i Rt. 2013…