Vilde B Riiser - Advokat i Advokatfirmaet Raugland

Vilde Brunstad Riiser

Vilde jobber hovedsakelig med arbeidsrett og tilstøtende rettsområder. Hun har betydelig erfaring med rådgivning relatert til arbeidsforhold, herunder særlig oppsigelser, avskjed og styringsrett. Vilde har også omfattende erfaring med bistand ifm. nedbemanningsprosesser.

Vilde arbeider i tillegg med familie- og arverett og fast eiendom. Hun har omfattende prosedyreerfaring og bistår stadig klienter i retten.

Vilde holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine arbeidsområder. Hun er en av flere faste skribenter i spalten Lov og Rett i Utdanningsforbundet sitt fagblad, Utdanning, samt medforfatter av lovkommentarer på Gyldendal Rettsdata.

Vilde er medlem av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Vilde

Tel: 91 16 91 92  Epost: riiser@raugland.no


Forslag om nye regler for bruk av fysisk makt i skolen

Regjeringen foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot…

Read More


Arbeidsgivers ansvar for å forebygge og hindre seksuell trakassering

Arbeidsgivers ansvar for å forebygge og hindre seksuell trakassering De siste…

Read More


Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!

Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!…

Read More


Hvem ivaretar dine interesser når du ikke lenger er i stand til å gjøre det selv?

Hvem ivaretar dine interesser når du ikke lenger er i stand til å gjøre det…

Read More


Klienten vår vant nabokonflikt – naboens sperring av port var ulovlig

Raugland advokatene bistod nylig en klient i forbindelse med en nabokonflikt.…

Read More


Den nedre grensen for seksuell trakassering

Den nedre grensen for seksuell trakassering Høyesterettsdom av 22.12.2020…

Read More


Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for mye?

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for…

Read More


Bilder, film og lydopptak i skolen

Bilder, film og lydopptak i skolen Innstilling fra Åpenhetsutvalget…

Read More


Samboerkontrakt

Opprett samboerkontrakt Å flytte sammen er et naturlig og spennende steg i et…

Read More


Sykmeldt, men ikke syk?

Sykmeldt, men ikke syk? Høyesterett har nylig avsagt en dom vedrørende spørsmål…

Read More