Vilde B Riiser - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Raugland

Vilde Brunstad Riiser

Vilde Brunstad Riiser arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Riiser har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Hennes masteroppgave omhandlet deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. I tillegg til arbeidsrett har hun spesialfag i barnerett og prosedyre.

Riiser har tidligere vært i praksis hos Hovedorganisasjonen Virke og deltatt i nordisk prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter.

Kontakt Vilde

Tel: 91 16 91 92  Epost: riiser@raugland.no


Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for mye?

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for…

Read More


Bilder, film og lydopptak i skolen

Bilder, film og lydopptak i skolen Innstilling fra Åpenhetsutvalget…

Read More


Samboerkontrakt

Opprett samboerkontrakt Å flytte sammen er et naturlig og spennende steg i et…

Read More


Sykmeldt, men ikke syk?

Sykmeldt, men ikke syk? Høyesterett har nylig avsagt en dom vedrørende spørsmål…

Read More


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…

Read More


Forslag til nye regler om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling

Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet forslag til nye regler om…

Read More


Ny lov om statens tjenestemenn

Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven).…

Read More


Ny Høyesterettsdom om reklamasjon på bolig solgt «som den er»

I dag selges nesten alle brukte boliger med en såkalt «som den er» - klausul.…

Read More


Kan arbeidsgiver, foreldre eller elever gjøre lydopptak av samtaler med læreren?

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer opplever forskjellige situasjoner hvor…

Read More


Strider Høyesterettsdom mot likestillingsloven?

Nei til ufrivillig deltid Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling…

Read More