Vilde B Riiser - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Raugland

Vilde Brunstad Riiser

Vilde Brunstad Riiser arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Riiser har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Hennes masteroppgave omhandlet deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. I tillegg til arbeidsrett har hun spesialfag i barnerett og prosedyre.

Riiser har tidligere vært i praksis hos Hovedorganisasjonen Virke og deltatt i nordisk prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter.

Kontakt Vilde

Tel: 91 16 91 92  Epost: riiser@raugland.no


Den nedre grensen for seksuell trakassering

Den nedre grensen for seksuell trakassering Høyesterettsdom av 22.12.2020…

Read More


Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for mye?

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for…

Read More


Bilder, film og lydopptak i skolen

Bilder, film og lydopptak i skolen Innstilling fra Åpenhetsutvalget…

Read More


Samboerkontrakt

Opprett samboerkontrakt Å flytte sammen er et naturlig og spennende steg i et…

Read More


Sykmeldt, men ikke syk?

Sykmeldt, men ikke syk? Høyesterett har nylig avsagt en dom vedrørende spørsmål…

Read More


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…

Read More


Forslag til nye regler om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling

Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet forslag til nye regler om…

Read More


Ny lov om statens tjenestemenn

Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven).…

Read More


Ny Høyesterettsdom om reklamasjon på bolig solgt «som den er»

I dag selges nesten alle brukte boliger med en såkalt «som den er» - klausul.…

Read More


Kan arbeidsgiver, foreldre eller elever gjøre lydopptak av samtaler med læreren?

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer opplever forskjellige situasjoner hvor…

Read More