Advokattjenester for arbeidslivorganisasjoner


Raugland Advokatene tilbyr advokattjenester til arbeidslivsorganisasjoner. Vi dekker hele spekteret av arbeidsrett og foreningsjuss. Vi har blant annet hatt en samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet siden 1994, og har samarbeidet på tvers av forbund under UNIO paraplyen m.fl.

Raugland Advokatene besitter en unik kompetanse hva gjelder advokattjenester for arbeidstakerorganisasjoner. Vi har en god rolleforståelse og erfaring fra å jobbe i spenningsfeltet juss og organisasjonspolitikk.

Vi bistår arbeidslivsorganisasjoner som ikke har en egen juridisk avdeling, men også de som har egne jurister. Av og til kan det være behov med bistand utenifra ved arbeidstopper, sykefravær, foreldrepermisjoner m.m. Det er også aktuelt å engasjere oss ved interessetvister, f.eks. der hvor medlemmer konkurrerer mot hverandre. Vi skreddersyr løsninger for din organisasjon.

Vi kan tilby tjenester som:

 • Saksbehandling av saker for medlemmer i arbeidsrelaterte tvister, herunder rådgivning, forhandlinger og prosedyre.
 • Tolkning av tariffavtaler, forhandlinger og prosedyre i kollektiv arbeidsrett.
 • Notater, faglige redegjørelser av problemstilling og såkalte «second opinions».
 • Rådgivningstjenester for tillitsvalgte og sparringspartner for organisasjonens jurister.
 • Kurs og foredrag
 • Representere organisasjonen i kraft av å være arbeidsgiver
 • Ta saker hvor det er interessekonflikter m.m.

Pris etter avtale. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Generell organisasjonsjuss – næringsliv og frivillige/ideelle


Når man skal starte en virksomhet er det viktig at man velger riktig organisasjonsform. Hvilken organisasjonsform man skal velge avhenger av formålet med virksomheten, hvor mange eiere det skal være, hvilken risiko man ønsker å ta og om man skal være ansatt i sin egen virksomhet.

Vanlige organisasjonsformer for næringsdrivende virksomheter er:

 • enkeltpersonforetak,
 • aksjeselskap,
 • ansvarlig selskap eller
 • samvirkeforetak.

Hvis organisasjonen skal være av ideell eller humanitær art, bør dette som regel opprettes som en forening eller en stiftelse. Stiftelser opprettes for å forvalte en formuesverdi.

Raugland Advokatene hjelper deg med å finne en riktig organisasjonsform. Etter en vurdering av hvilken organisasjonsform som passer virksomheten best, bistår vi med stiftelsesdokumenter, herunder vedtekter og registering av virksomheten.

Vedtektene inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives. Organisasjonsstruktur, opprettelse av styre, maktfordeling og formålet skal stå i vedtektene. På mange måter kan en si at vedtektene fungerer som en «grunnlov» for organisasjonen. Det er derfor viktig å lage forståelige og klare vedtekter.  Det er ikke sjeldent at vedtektene kan by på tolkningsproblemer. Det kan også oppstå situasjoner hvor man må vurdere medlemsrettigheter, samt om det er grunnlag for å ekskludere medlemmer. Vi hjelper organisasjoner med utforming, endring og tolkning av vedtekter.

Det kan være aktuelt å ha ansatte i organisasjonen. Vi kan utarbeide arbeidskontrakter for generalsekretærer, daglig ledere og øvrige ansatte. Organisasjoner må også overholde sine personvernforpliktelser. Hvilken informasjon man kan samle inn fra sine medlemmer, hvordan disse personopplysningene skal lages og hva man eventuelt kan utlevere blir regulert av personvernforordning (GDPR). Organisasjoner bør derfor ha på plass rutiner for personvernbehandling, noe vi kan bistå med.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om organisasjonsjuss. Ta kontakt med oss.

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!

[contact-form-7 id="22102"]