Vi tilbyr advokattjenester av høy kvalitet, og legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølging av våre kunder. Det er vår målsetting å løse oppdraget på et så lavt konfliktnivå som mulig


Firmaet er konkurransedyktig på pris. Veiledende timepris varierer mellom kr 2.000,– og kr 3.500,– eks. mva, etter oppdragets art og kompleksitet. I enkelte saker kan det avtales fast pris per oppdrag.

Advokatene i firmaet er medlemmer av Den Norske Advokatforening, og vi følger således både salærforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Våre advokater har opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen juridisk rådgivning og prosedyre.
Vi bistår hovedsakelig innenfor arbeidsrett, eiendomsrett, arv- og skifterett, og avtale- og kontraktsrett, samt andre rettsområder.

Om Raugland Advokatene


Raugland Advokatene ble stiftet i 1992. Firmaet har gjennom en rekke oppdrag for person- og bedriftskunder opparbeidet en betydelig kompetanse innen juridisk rådgivning og prosedyre.

Raugland Advokatene er faste juridiske rådgivere for Utdanningsforbundet som har over 160.000 medlemmer. Våre advokater skriver fast juridiske artikler i Utdanningsforbundets medlemsblad Utdanning.
Raugland Advokatene er forfattere i Gyldendal Rettsdata. Gyldendal Rettsdata er en av Norges største juridiske databaser.

Raugland Advokatene påtar seg oppdrag for klienter i utlandet. I tillegg til private klienter og firmaer har vi også bistått fagforeninger og internasjonal motstandsbevegelse.

Advokat Vidar Raugland har ledet rettshjelpsprosjekter og rettsstatsprosjekter på vegne av Advokatforeningen og NORAD i Asia, Afrika og Mellom-Amerika.

I tillegg til norsk kan vi også tilby bistand på flytende engelsk og spansk.

Menneskene


Hva kan vi hjelpe med?

Arbeidsrett

Eiendomsrett

Arv- og skifterett

Avtalerett

HR-jus

Utdanningsrett

Kurs og foredrag

Andre tjenester

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!