Foredrag og kurs


Juss kan til tider være vanskelig og det er sjeldent et eksakt svar med to streker under svaret. Jurister og advokater har også en tendens til å vanskeliggjøre jussen med et tungt og innviklet språk. Raugland Advokatene er opptatt av å formidle juss på en enkel og forståelig måte.

Samfunnet vårt blir mer rettsliggjort og vi ser at det er et økende behov for mer juridisk kunnskap både i offentlige og private virksomheter. Raugland Advokatene tilbyr foredrag og kurs innenfor arbeidsrett, fast eiendomrett, familierett og kontraktsrett. Foredrag og kurs tilpasses virksomhetens ønsker og behov.

Raugland Advokatene holder jevnlig arbeidslivsrelaterte foredrag og kurs hos våre faste samarbeidspartnere. Vi har også lang erfaring med å holde interne foredrag og kurs hos ulike virksomheter.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller ønsker mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy foredrag eller kurs for din virksomhet.

Vidar Raugland

Vidar Raugland

Vidar Raugland arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt- /avtalerett, fast eiendom og skole- /barnehagerett. Han driver også generell juridisk bedriftsrådgivning og benyttes som voldgiftsdommer.

Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tilhørende rettsområder, samt eiendomsrett, kontraktsrett og familie- og arverett.

Breilid har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave omhandlet arbeidsgivers bruk av personopplysninger.

Breilid har tidligere arbeidet hos rettshjelpstiltaket Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), samt vært trainee og oppgaveskriver for Arntzen de Besche.

Vilde B Riiser - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Raugland

Vilde Brunstad Riiser

Vilde Brunstad Riiser arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Riiser har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Hennes masteroppgave omhandlet deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. I tillegg til arbeidsrett har hun spesialfag i barnerett og prosedyre.

Riiser har tidligere vært i praksis hos Hovedorganisasjonen Virke og deltatt i nordisk prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter.

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!