Immaterielle rettigheter


Åndsverk, varemerke og patentrettigheter.

Offentlige anskaffelser KOFA


Forvaltning og tolking av ansaffelsesreglene, klage til KOFA, rettsvirkninger, varslinger.

Organisasjonsjuss


Medlemsrettigheter, eksklusjoner, tolking av vedtekter.

Agenturrett


Vi bistår handelsreisende og handelsagenter med rådgivning og tvisteløsning i forhold til alle spørsmål som kan oppstå i avtaleforholdet med hovedmenn og/eller arbeidsgiver.

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!