Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Stirø har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandlet skolens ansvar for elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslova. Stirø har også studert et halvt år ved Universidad de Granada, hvor hun blant annet fordypet seg i internasjonale menneskerettigheter. Hun snakker flytende spansk.

Stirø har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver hos NAV Klageinstans Oslo og Akershus, samt hos rettshjelpstiltaket Jussbuss.

Kontakt Susanne

Tel:  926 63 315  Epost:  stiro@raugland.no


Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…

Read More


Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil

Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil En…

Read More


Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine?

Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine? Det er sommer og…

Read More


Er reisetid arbeidstid?

Er reisetid arbeidstid? Reisetidssaken I disse dager blir den såkalte…

Read More


Ansatt på prøve?

Ansatt på prøve? Mange arbeidsgivere benytter seg av adgangen til å ansette en…

Read More


Skolens aktivitetsplikt og elevens rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT OG ELEVENS RETT TIL Å BLI HØRT ETTER BARNEKONVENSJONEN…

Read More