Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Stirø har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandlet skolens ansvar for elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslova. Stirø har også studert et halvt år ved Universidad de Granada, hvor hun blant annet fordypet seg i internasjonale menneskerettigheter. Hun snakker flytende spansk.

Stirø har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver hos NAV Klageinstans Oslo og Akershus, samt hos rettshjelpstiltaket Jussbuss.

Kontakt Susanne

Tel:  926 63 315  Epost:  stiro@raugland.no


Ansatt på prøve?

Ansatt på prøve? Mange arbeidsgivere benytter seg av adgangen til å ansette en…

Read More


Skolens aktivitetsplikt og elevens rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT OG ELEVENS RETT TIL Å BLI HØRT ETTER BARNEKONVENSJONEN…

Read More