Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø

Susanne arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, utdanningsrett og trygderett. Hun har betydelig erfaring innen rådgivning relatert til arbeidsforhold, med hovedvekt på oppsigelse og avskjed, lønnskrav, sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljø. Hun bistår jevnlig klienter i forhandlinger og i retten.

Susanne arbeider også med saker om fusk og skikkethet, og bistår studenter med å klage på vedtak om utestenging fra studiet. Hun er medforfatter av lovkommentarene til opplæringslova og friskolelova i Gyldendal Rettsdata, og er særlig interessert i utdanningsrett.

Susanne holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine arbeidsområder. Hun er en av flere faste skribenter i spalten Lov og Rett i Utdanningsforbundet sitt fagblad, Utdanning.

Susanne har bodd flere år i Argentina og Sveits, og snakker flytende engelsk og spansk.

Susanne er medlem av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Susanne

Tel:  926 63 315  Epost:  stiro@raugland.no


Klienten vår ble tilkjent erstatning på grunn av ulovlig forbigåelse

Erstatning på grunn av ulovlig forbigåelse ved tilsetting Raugland Advokatene…

Read More


Viktige lovendringer for arbeidslivet fra 1. juli 2022

Viktige lovendringer for arbeidslivet fra 1. juli 2022 Den 1. juli 2022 trådte…

Read More


Arbeidstakere med funksjonsnedsettelse presses ulovlig ut av arbeidslivet

I Norge er det et uttalt politisk mål at personer med funksjonsnedsettelser…

Read More


Når du mister jobben og ikke har penger til advokat

Vi i Raugland Advokatene påtar oss enkelte saker pro bono, som en del av vårt…

Read More


Nye regler om hjemmekontor

De siste to årene med koronapandemi har for mange arbeidstakere vært preget av…

Read More


Viktig avklaring fra Høyesterett om arbeidsgivers adgang til å trekke arbeidstaker i lønn

Hovedregelen er forbud mot trekk i lønn Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven §…

Read More


Arbeidsgivere som snylter på trygden?

Som advokat hjelper jeg ofte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller…

Read More


Vår klient ble frifunnet for erstatningskrav fra en tidligere ansatt

Uenighet om ansettelsesforholdets art Raugland Advokatene bistod nylig en…

Read More


Bør du endre testamentet ditt?

Ny grense for pliktdelsarven Alle som skriver et testament, må ta hensyn til…

Read More


Er du anklaget for å være uskikket for yrket du utdanner deg til?

Ved noen utdanninger er universitetet eller høyskolen lovpålagt fortløpende å…

Read More