Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Stirø har en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandler skolens ansvar for elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslova. Stirø er særskilt interessert i utdanningsrett og hun er medforfatter av notene til opplæringslova og friskolelova i Gyldendal Rettsdata.

Våren 2016 studerte også Stirø et halvt år ved Universidad de Granada. Hun fordypet seg blant annet i internasjonale menneskerettigheter og spansk strafferett.

Stirø har bodd flere år i Argentina og Sveits, og hun arbeider flytende på engelsk og spansk. Våren 2017 gikk hun på italienskkurs ved Università per Stranieri di Siena.

Stirø har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver hos NAV Klageinstans Oslo og Akershus, samt hos rettshjelpstiltaket Jussbuss.

Kontakt Susanne

Tel:  926 63 315  Epost:  stiro@raugland.no


Er du anklaget for å være uskikket for yrket du utdanner deg til?

Ved noen utdanninger er universitetet eller høyskolen lovpålagt fortløpende å…

Read More


Arbeidsgiver ble dømt til å betale klienten vår lønn og feriepenger

Arbeidsgivers trekk i lønn og feriepenger var ulovlig Raugland Advokatene ved…

Read More


Nye bestemmelser om psykososialt barnehagemiljø

NYE BESTEMMELSER OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ Endringer i barnehageloven fra…

Read More


Arbeidsgiver må betale for bruken av munnbind til og fra jobb

Påbud om munnbind på kollektivtransporten i Oslo Koronautbruddet pågår…

Read More


Permittering og det pågående koronautbruddet

I forbindelse med koronautbruddet har regjeringen vedtatt at en rekke…

Read More


Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Tilbakeføring av sykmeldte Etter…

Read More


Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen – Opprettholder advarsel

Spenningsforhold mellom ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt…

Read More


Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…

Read More


Nye regler for ansettelse

Nye regler for fast ansettelse Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast…

Read More


Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…

Read More