Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…


Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven I statsråd 14. juni 2013 ble det vedtatt…


Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage

Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage Fra og med 1. august 2013 kan…


Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner”

Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner” Boken er utgitt av Cappelen Damm…