Vår klient ble frifunnet for erstatningskrav fra en tidligere ansatt

Uenighet om ansettelsesforholdets art Raugland Advokatene bistod nylig en…


Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn

Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn Nylig avsa…


Studenter og innfløkte regler om fusk

Studenter og innfløkte regler om fusk Ikke all fusk er fusk. Erna kunne ikke…


Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet

Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet…


Nye bestemmelser om psykososialt barnehagemiljø

NYE BESTEMMELSER OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ Endringer i barnehageloven fra…


Permittering og det pågående koronautbruddet

I forbindelse med koronautbruddet har regjeringen vedtatt at en rekke…


Nytt år og nye varslingsregler

Nytt år og nye varslingsregler Stortinget har vedtatt nye varslingsregler i…


Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…


Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven I statsråd 14. juni 2013 ble det vedtatt…


Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage

Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage Fra og med 1. august 2013 kan…


Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner”

Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner” Boken er utgitt av Cappelen Damm…