Vår klient ble frifunnet for erstatningskrav fra en tidligere ansatt

Uenighet om ansettelsesforholdets art Raugland Advokatene bistod nylig en…


Bør du endre testamentet ditt?

Ny grense for pliktdelsarven Alle som skriver et testament, må ta hensyn til…


Er du anklaget for å være uskikket for yrket du utdanner deg til?

Ved noen utdanninger er universitetet eller høyskolen lovpålagt fortløpende å…


Arbeidsgiver ble dømt til å betale klienten vår lønn og feriepenger

Arbeidsgivers trekk i lønn og feriepenger var ulovlig Raugland Advokatene ved…


Nye bestemmelser om psykososialt barnehagemiljø

NYE BESTEMMELSER OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ Endringer i barnehageloven fra…


Arbeidsgiver må betale for bruken av munnbind til og fra jobb

Påbud om munnbind på kollektivtransporten i Oslo Koronautbruddet pågår…


Permittering og det pågående koronautbruddet

I forbindelse med koronautbruddet har regjeringen vedtatt at en rekke…


Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Tilbakeføring av sykmeldte Etter…


Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen – Opprettholder advarsel

Spenningsforhold mellom ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt…


Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…


Nye regler for ansettelse

Nye regler for fast ansettelse Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast…


Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…