Permittering og det pågående koronautbruddet

I forbindelse med koronautbruddet har regjeringen vedtatt at en rekke…


Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Tilbakeføring av sykmeldte Etter…


Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen – Opprettholder advarsel

Spenningsforhold mellom ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt…


Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…


Nye regler for ansettelse

Nye regler for fast ansettelse Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast…


Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…


Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil

Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil En…


Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine?

Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine? Det er sommer og…


Er reisetid arbeidstid?

Er reisetid arbeidstid? Reisetidssaken I disse dager blir den såkalte…


Ansatt på prøve?

Ansatt på prøve? Mange arbeidsgivere benytter seg av adgangen til å ansette en…


Skolens aktivitetsplikt og elevens rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT OG ELEVENS RETT TIL Å BLI HØRT ETTER BARNEKONVENSJONEN…