Er du anklaget for å være uskikket for yrket du utdanner deg til?

Ved noen utdanninger er universitetet eller høyskolen lovpålagt fortløpende å…


Arbeidsgiver ble dømt til å betale klienten vår lønn og feriepenger

Arbeidsgivers trekk i lønn og feriepenger var ulovlig Raugland Advokatene ved…


Nye bestemmelser om psykososialt barnehagemiljø

NYE BESTEMMELSER OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ Endringer i barnehageloven fra…


Arbeidsgiver må betale for bruken av munnbind til og fra jobb

Påbud om munnbind på kollektivtransporten i Oslo Koronautbruddet pågår…


Permittering og det pågående koronautbruddet

I forbindelse med koronautbruddet har regjeringen vedtatt at en rekke…


Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Tilbakeføring av sykmeldte Etter…


Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen – Opprettholder advarsel

Spenningsforhold mellom ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt…


Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…


Nye regler for ansettelse

Nye regler for fast ansettelse Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast…


Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…


Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil

Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil En…


Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine?

Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine? Det er sommer og…