Arbeidsgivers trekk i lønn og feriepenger var ulovlig

Raugland Advokatene ved advokat Susanne Azevedo Stirø bistod nylig en arbeidstaker som opplevde at arbeidsgiver nektet å utbetale ham lønn og feriepenger. Arbeidstakeren vant saken sin i forliksrådet, og kontaktet oss gjennom samarbeidsavtalen vår med Jussformidlingen i Bergen, etter at arbeidsgiver tok saken videre til tingretten. Vi i Raugland Advokatene påtar oss enkelte saker pro bono, som en del av vårt samfunnsengasjement for å gjøre rettshjelp tilgjengelig for folk flest. Det er mange som ikke kan ta seg råd til advokat.

Arbeidsgiver beskyldte klienten for tyveri

Arbeidsgiver mente at klienten vår hadde stjålet fra dem, og holdt derfor tilbake det de skyldte ham i lønn og feriepenger. Klienten vår var på sin side dypt uenig i at han hadde stjålet. De aktuelle gjenstandene var lånt og deretter returnert til arbeidsgiver. Arbeidsgiver hadde anmeldt tyveriet til politiet, som henla saken to ganger.

Arbeidsmiljøloven oppstiller som klar hovedregel at en arbeidsgiver ikke har anledning til å trekke en arbeidstaker i lønn og feriepenger. Loven åpner for noen få unntak, og det avgjørende i denne saken var om klienten vår var erstatningsansvarlig overfor arbeidsgiver og hadde erkjent ansvar skriftlig.

Arbeidsgiver ble dømt til å betale lønn og feriepenger

Tingretten viste til at arbeidsgiver ikke hadde bevist at vår klient hadde påført dem et økonomisk tap, og han hadde ikke erkjent noe erstatningsansvar overfor arbeidsgiver.

Klienten vår vant saken fullt ut, og arbeidsgiver ble dømt til å utbetale lønn og feriepenger, med tillegg av forsinkelsesrenter. I tillegg ble klienten vår tilkjent sakskostnader.

Opplever du at arbeidsgiver nekter å utbetale deg lønn og feriepenger?

De aller fleste bruker lønnen sin på å dekke utgifter til bolig, mat og andre essensielle ting.  Manglende lønn og feriepenger kan derfor få alvorlige økonomiske konsekvenser og ringvirkninger for arbeidstaker.

Kontakt oss i dag hvis du opplever at arbeidsgiver ikke utbetaler deg lønnen og feriepengene du har krav på.

Av Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø
ADVOKAT