Viktig avklaring fra Høyesterett om arbeidsgivers adgang til å trekke arbeidstaker i lønn

Hovedregelen er forbud mot trekk i lønn Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven §…


Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn

Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn Nylig avsa…


Arbeidsgiver ble dømt til å betale klienten vår lønn og feriepenger

Arbeidsgivers trekk i lønn og feriepenger var ulovlig Raugland Advokatene ved…