Vidar Raugland

Vidar Raugland

Vidar jobber hovedsakelig med avtale- og forretningsjus, arbeidsrett og tilstøtende rettsområder. Han har mange års erfaring med praktisk rådgivning relatert til arbeidsforhold, herunder spørsmål om arbeidsgivers styringsrett, omorganiseringer, oppsigelser og avskjed.

Vidar arbeider i tillegg med alle forhold relatert til fast eiendom, kjøp, salg og tvister vedr. festeforhold, samt om mangler ved hus og hytter.

Vidar holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine arbeidsområder. Han har forfattet fagbøker og er medforfatter av lovkommentarer på Gyldendal Rettsdata.

Vidar er medlem av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Vidar

Tel: 90 55 52 55  Epost: raugland@raugland.no


Studenter og innfløkte regler om fusk

Studenter og innfløkte regler om fusk Ikke all fusk er fusk. Erna kunne ikke…

Read More


Retten til avgangsvederlag – selgere som har blitt sagt opp av arbeidsgiver eller hovedmann

Mange av dem som kontakter oss er selvstendig næringsdrivende agenter som…

Read More


Tax-free-Hansen på ville veier – taxfreesalget mangler legitimitet

Kommentar til taxfree-krangel - DN 2.9.16 og DN 4.9.16 Det har i det siste vært…

Read More