Vidar Raugland

Vidar Raugland

Vidar Raugland etablerte Raugland Advokatene i 1992. Raugland har sin spisskompetanse innenfor arbeidsrett. Han bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor arbeidsrettslige tvister. Raugland har erfaring med kollektiv arbeidsrett og har prosedert for Arbeidsretten. Raugland har samarbeidet tett med organisasjoner, og har god innsikt i organisasjonsjuss. Raugland bistår også sine klienter med avtalerett, selskapsrett og generell juridisk bedriftsrådgivning.

Raugland har siden etableringen av firmaet i 1992, hatt en samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet. Han besitter en unik kompetanse innenfor utdanningsrett. Raugland er forfatter til Gyldendals rettsdata kommentarutgave til opplæringsloven, friskoleloven (privatskoleloven), fagskoleloven og voksenopplæringsloven. I 2017 gav han ut boken «Den brysomme profesjonaliteten – om skjønnsutøvelse og styring» sammen med Jens Garbo. Raugland holder jevnlig kurs og foredrag om arbeidsgivers styringsrett og andre problemstillinger innenfor arbeidsrett.

Raugland er medlem av Den Norske Advokatforening, og var lenge aktiv i Advokatforeningens internasjonale arbeid i Guatemala og Nepal. Han bistår fortsatt Nepal Bar Association.

Kontakt Vidar

Tel: 90 55 52 55  Epost: raugland@raugland.no


Studenter og innfløkte regler om fusk

Studenter og innfløkte regler om fusk Ikke all fusk er fusk. Erna kunne ikke…

Read More


Retten til avgangsvederlag – selgere som har blitt sagt opp av arbeidsgiver eller hovedmann

Mange av dem som kontakter oss er selvstendig næringsdrivende agenter som…

Read More


Tax-free-Hansen på ville veier – taxfreesalget mangler legitimitet

Kommentar til taxfree-krangel - DN 2.9.16 og DN 4.9.16 Det har i det siste vært…

Read More