Studenter og innfløkte regler om fusk

Ikke all fusk er fusk. Erna kunne ikke sine egne regler om koronatiltak da hun feire sine 60 år. Heller ikke Finansdepartementet kjente sin egen Sentralbanklov om forbud mot å ha nærstående ansatt i departementet da de ønsket å tilsette Birger Vikøren som nestkommanderende i Norges Bank. Sønnen hans er ansatt i departementet. Både Erna og Finansdepartementet har rik tilgang til jurister og advokater i egne rekker og burde visst bedre.

Studenter som knapt nok har fått se medstudenter eller lærestedet sitt under pandemien, forventes å kjenne alle regler for fusk. Kollokvering, samarbeid og diskusjoner hører studiet til. Pandemien har tatt fra studentene disse arenaene, og leting etter fuskeregler er neppe i fokus når man leser til eksamen på hybelen. Studenter skal selvsagt ikke fuske. Men; fremstår det som selvsagt at studenten skal skjønne at eget stoff studenten har brukt tidligere, i en annen sammenheng, kan bli vurdert som «selvplagiering» og dermed fusk? Eller at dersom studenten henviser til kilder på en ukorrekt måte, så risikerer studenten å bli stemplet som fusker til tross for at studenten oppgir at stoffet han eller hun har brukt, ikke er sitt eget. Hva som regnes som fusk er ikke bare enkelt å vite, men også utpreget skjønnsbasert.

Lite er så stigmatiserende og kan være så ødeleggende for et videre studieforløp som å bli mistenkt for fusk. Det er vel og bra at studentene har rett til advokat for lærestedets regning hvis de blir truer med utestengelse på grunn av fusk. Denne retten bør imidlertid også gjelde der studenten «bare» trues med annullering av arbeidskravet, eksamensbesvarelsen eller annen oppgave. En sak om annullering krever de samme, rettslige vurderingene av om det i det hele tatt har funnet sted fusk, og da har studenten behov for advokathjelp. I tillegg kan et vedtak om annullering i realiteten føre til utestenging, hvis oppgaven som annulleres er avgjørende for videre studieprogresjon.  Studentenes rett til fri advokat bør utvides til også å gjelde saker om annullering.

Adv. Vidar Raugland

Vidar Raugland
DAGLIG LEDER