Virksomhetsoverdragelse ved kommunesammenslåing

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VED KOMMUNESAMMENSLÅING Rettigheter ved…


Utestengt fra studie på grunn av fusk?

Det skal lite til for å bli tatt i fusk Har du glemt å legge fra deg mobilen…


ANSIENNITETENS BETYDNING VED NEDBEMANNING

Ansiennitetens betydning ved nedbemanning Den 28. februar 2019 tok Høyesterett…


Foreldres tilstedeværelse i klasserommet

Foreldres tilstedeværelse i klasserommet Vi har den siste tiden fått flere…


Påstand om fusk på høyskole og universitet

Har du blitt tatt for fusk eller påstår noen at du har fusket? Dessverre er det…


Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø?

PARTNER Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø? Vedtak…


Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP) Den 1. januar 2018 kom det…


Nye regler om personvernrådgiver (personvernombud) i virksomheten

Etter dagens regelverk er det frivillig å ha personvernombud i virksomheten.…


Ny personvernlovgivning

Personvern er et aktuelt tema i disse dager. Grunnen til dette er at EUs…


Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Nedbemanning og omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse…


«Ukvalifisert lærer» fikk fast stilling i kommunen

Lagmannsretten avsa en dom i februar d.å. hvor en arbeidstaker som hadde…