Benedicte Belle

Benedicte Belle

Benedicte Belle koordinerer oppdragene i virksomheten og tar seg av alle administrative oppgaver og økonomi.

Kontakt Belle

Tel: 22 99 35 90  Epost: administrasjon@raugland.no


Studenter og innfløkte regler om fusk

Studenter og innfløkte regler om fusk Ikke all fusk er fusk. Erna kunne ikke…

Read More


Retten til avgangsvederlag – selgere som har blitt sagt opp av arbeidsgiver eller hovedmann

Mange av dem som kontakter oss er selvstendig næringsdrivende agenter som…

Read More


Tax-free-Hansen på ville veier – taxfreesalget mangler legitimitet

Kommentar til taxfree-krangel - DN 2.9.16 og DN 4.9.16 Det har i det siste vært…

Read More