Rikke Rosvold

Rikke Rosvold

Rikke arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og utdanningsrett. Hun har god erfaring med rådgivning relatert til utdanningssektoren, herunder særlig skolemiljø og spesialundervisning. Rikke holder jevnlig foredrag innenfor sine arbeidsområder og underviser i studiet Juss for ledere ved Nord universitet.

Kontakt Rikke

Tel: 406 48 570  Epost: rosvold@raugland.no


Arbeidsgivers ansvar for å forebygge og hindre seksuell trakassering

Arbeidsgivers ansvar for å forebygge og hindre seksuell trakassering De siste…

Read More


Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!

Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!…

Read More


Hvem ivaretar dine interesser når du ikke lenger er i stand til å gjøre det selv?

Hvem ivaretar dine interesser når du ikke lenger er i stand til å gjøre det…

Read More


Klienten vår vant nabokonflikt – naboens sperring av port var ulovlig

Raugland advokatene bistod nylig en klient i forbindelse med en nabokonflikt.…

Read More


Den nedre grensen for seksuell trakassering

Den nedre grensen for seksuell trakassering Høyesterettsdom av 22.12.2020…

Read More


Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for mye?

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for…

Read More


Bilder, film og lydopptak i skolen

Bilder, film og lydopptak i skolen Innstilling fra Åpenhetsutvalget…

Read More


Samboerkontrakt

Opprett samboerkontrakt Å flytte sammen er et naturlig og spennende steg i et…

Read More


Sykmeldt, men ikke syk?

Sykmeldt, men ikke syk? Høyesterett har nylig avsagt en dom vedrørende spørsmål…

Read More


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…

Read More