Opprett samboerkontrakt

Å flytte sammen er et naturlig og spennende steg i et parforhold. Når dere er i full gang med å velge interiør til huset virker det fjernt å tenke på hva som vil skje hvis dere senere skulle gå fra hverandre. Mange samboere velger å ikke utarbeide en samboerkontrakt, noe som kan medføre store konsekvenser for partenes økonomiske stilling ved et eventuelt brudd.

Samboerforhold reguleres ikke av noen spesifikk lovgivning. Dette i motsetning til ektefeller, som omfattes av bestemmelsene i ekteskapsloven.

En samboerkontrakt er en avtale mellom to personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold. Det viktigste kontrakten regulerer er hvem som eier hva, og hvordan delingen skal skje hvis samlivet opphører. Kontrakten bør være skriftlig og underskrives av begge parter. Det er lurt med vitneunderskrift og kontrakten bør oppdateres jevnlig.

Hvorfor bør man ha en samboerkontrakt?

Det er mange gode grunner til å opprette samboerkontrakt. Den viktigste er at kontrakten sikrer begge partenes økonomiske stilling ved et eventuelt brudd. Hvis for eksempel en leilighet eller felles bolig kun er tinglyst på den ene parten, og det ikke foreligger noen samboerkontrakt, er det kun den ene parten som juridisk sett eier boligen. Dette kan få konsekvenser for eksempel ved at parten kan ta opp lån med sikkerhet i boligen, uten at den andre er klar over det.

Det vil også få store konsekvenser for den andre parten ved et eventuelt brudd ettersom hele boligens verdi vil kunne gå til den som står oppført som eier. Manglende regulering av de reelle eierforholdene medfører i urovekkende mange tilfeller at en av partene ved et brudd får utfordringer når for eksempel huset skal fordeles. Selv om den ene parten har betalt noe egenkapital, betalt ned på lån eller betalt for oppussing, risikerer vedkommende i verste fall å sitte igjen uten økonomiske verdier dersom den andre parten står oppført som eneste eier i grunnboken og det ikke foreligger en samboerkontrakt.

Hva bør være med i samboerkontrakt?

Samboerkontrakten bør inneholde partenes eierandel i bolig og fritidseiendom, samt verdigjenstander som for eksempel bil og båt. Eierandelen kan være 50/50 eller en annen brøk, avhengig av hvor mye hver av partene har betalt for gjenstanden. Kontrakten bør også inneholde eierandel i nye ting som anskaffes over tid, samt verdiutvikling for eiendom som for eksempel påkostninger ved oppussing eller ny garasje.

Man bør regulere hvem som er ansvarlig for hvor stor del av boliggjelden og annen gjeld, hvem som er ansvarlig for å opprettholde forsikringer og hvem som er ansvarlig for løpende utgifter som mat, barnehage, strøm osv.

Spørsmålet om samboerkontrakt blir gjerne glemt eller utsatt helt frem til partene bestemmer seg for å gå fra hverandre og havner i konflikt om hvem som har rett til hva, og hvor stor del den enkelte har krav på.

En godt strukturert kontrakt løser mange tvister og gjør det betydelig enklere å takle et samlivsbrudd. Vi anbefaler derfor alle samboer å ha en samboerkontrakt, og vi bistår gjerne i utarbeidelsen av denne.

 

Av adv.flm. Vilde B. Riiser

Vilde B Riiser - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Raugland
ADVOKATFULLMEKTIG