«Som den er»

Om våren er det mange som kjøper og selger boliger. I de aller fleste kjøpekontraktene står det at boligen er solgt «som den er». Denne klausulen, som ofte er omtalt som «as is»- klausulen, innebærer at kjøperen erverver boligen med de feil og svakheter som er på boligen ved kjøpstidspunktet. I realiteten betyr det at terskelen for å påberope seg en mangel er mye høyere, enn hvis boligen ikke hadde blitt solgt «som den er».

Kan allikevel påberope mangler

Likevel har en kjøper mulighet til å påberope seg mangler ved boligen selv om den er solgt «som den er» i gitte tilfeller. Det følger av avhendingsloven at det foreligger en mangel på bolig hvis:

– Kjøperen ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Dette er bare en mangel hvis en kan gå ut i fra at dette kunne ha virket inn på avtalen.

– Selgeren har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, eller at det foreligger feil opplysninger om eiendommen i salgsprospektet, annonser eller lignende. Dette er kun en mangel hvis de uriktige opplysningene kunne ha virket inn på avtalen og at opplysningene ikke var rettet opp på en tydelig måte innen rimelig tid.

– Hvis eiendommen er i vesentlig dårligere i stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Hvis du er så uheldig at du oppdager at boligen din har mangler må du først og fremst reklamere til selgeren. Det er en tommelfingerregel om at kjøperen bør reklamere innen to måneder fra man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Videre kan det lønne seg å kontakte en advokat. Raugland Advokatene har lang og god erfaring innenfor rettsområdet fast eiendom.

Av adv.flm. Henriette C. S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid
ADV.FLM. HENRIETTE C. S. BREILID