Kjøpers undersøkelsesplikt

Bruker du lenger tid når du skal kjøpe en bukse enn du gjør på visning?
I så fall bærer du en risiko for at boligkjøpet kan bli dyrt.

Det følger av avhendingsloven at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende en mangel som kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen om kjøp av bolig ble inngått. Dette innebærer at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende mangler som han oppdaget eller måtte ha oppdaget på visning.

Det er derfor viktig å bruke god tid når du er på visning. Er det sopp eller råte i boligen? Hvordan ser det elektriske anlegget ut? Hvis man oppdager at det faktisk er mangler på boligen, må man da ta en ny vurdering om man i det hele tatt ønsker å kjøpe boligen, og hvis ja, så bør du nedjustere prisen ut i fra forholdene.

Selgers opplysningsplikt

Kjøperens undersøkelsesplikt begrenser likevel ikke selgerens opplysningsplikt. Dette innebærer at selgeren i utgangspunktet ikke kan gi mangelfulle opplysninger eller holde tilbake opplysninger om boligen. Men av og til kan det oppstå tvil. Dersom for eksempel selgeren ikke opplyser om en rapport om hussopp, men ga kjøperen en tydelig oppfordring om å undersøke dette, kan det være tvilsomt om det er selgeren som har misligholdt sin opplysningsplikt eller om det er kjøperen som burde undersøkt bedre.

Reklamasjon

Det er viktig å understreke at kjøperen har en plikt til å undersøke boligen så snart det er rimelig anledning etter overtakelse. Hvis du er så uheldig at du oppdager mangler, må du reklamere straks. Tommelfingerregelen er at reklamasjonsfristen løper ut etter to måneder fra du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Ofte vil det være behov for juridisk bistand for å gjøre mangler etter boligkjøp gjeldende. Raugland Advokatene har lang og god erfaring med fast eiendomsrett og eierskifte. Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Av adv.flm. Henriette C. S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid
ADV.FLM. HENRIETTE C. S. BREILID