Boligkjøp er risikosport

Boligkjøp er risikokosport Høyesterett har i sin dom i HR-2017-515 kommet med…


Kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp

Kjøpers undersøkelsesplikt Bruker du lenger tid når du skal kjøpe en bukse enn…


Solgt «som den er» - hva innebærer det?

"Som den er" Om våren er det mange som kjøper og selger boliger. I de aller…