Boligkjøp er risikosport

Boligkjøp er risikokosport Høyesterett har i sin dom i HR-2017-515 kommet med…


Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner”

Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner” Boken er utgitt av Cappelen Damm…