Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner”

Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk forlag 2012. Henning Jakhelln og Trond Welstad er redaktører. Verket består av artikler som belyser sentrale rettsregler som regulerer skolehverdagen.

Raugland Advokatene er medforfattere, og er stolte over god anmeldelse av boken.

I Juristkontakt nr. 3 2014 er boken anmeldt av Mona Olivier. Boken anbefales på det varmeste og blir omtalt som et sentralt verk. Artikkelsamlingen uttales å gi både et overblikk, og en grundig behandling, av elevenes og skolens rettigheter og plikter, både i og utenfor skolen.

I anmeldelsen fremheves det at boken legger grunnlaget for utdanningsrett som et eget emne, og at den på flere punkter dekker et meget stort behov i praksis. Det legges vekt på at man ikke trenger å lese hele boken for å skaffe seg kunnskap om ønsket tema.

Det antas at boken vil bli en viktig kilde for advokater som jobber med emnet. Det vektlegges at bokens innhold er lett tilgjengelig, også for de uten juridisk kunnskap. Boken vil derfor være et nyttig oppslagsverk for foreldre med barn i skolen, samt alle andre som jobber med barn og unge.

Logo Raugland