Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…


Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø

Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø En sak som nylig ble trukket…


Kan rektor frata en ansatt kontaktlæreransvaret?

Kan en rektor frata en ansatt kontaktlæreransvaret? Tidligere i vår behandlet…


Krav om relevant undervisningskompetanse

Opplæringsloven § 10-2 Opplæringsloven § 10-2 trådte i kraft 1. januar 2014 og…


Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage

Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage Fra og med 1. august 2013 kan…


Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner”

Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner” Boken er utgitt av Cappelen Damm…