Prinsippet om avtalefrihet er grunnleggende i de fleste samfunnsområder. Man kan inngå avtale om hva man vil og med hvem man vil, så lenge det ikke strider mot andre viktige hensyn i et samfunn.

Både enkeltpersoner og bedrifter inngår ofte avtaler som får stor betydning i deres hverdag.  Riktig rådgivning kan avverge vanskelige og kostbare konflikter for avtalepartene.En stor del av Raugland Advokatenes oppdrag består av rådgivning og tvisteløsning innenfor avtale- og kontraktsretten.  


Strategisk rådgivning


God rådgivning før fremforhandling og inngåelse av avtaler fører til et godt resultat for klienten. Raugland Advokatene har bred kompetanse innenfor de rettsområder vi betjener. Advokatenes kjennskap til kontraktspraksis og forståelse for bransjen gir god rådgivning til både næringsdrivende og privatpersoner. I tillegg til utforming av nye kontrakter bistår vi med gjennomgang og rådgivning tilknyttet eksisterende kontrakter.

Forhandlinger


Avtaler mellom to eller flere parter blir til gjennom forhandlinger. Våre advokater bistår klient i kontraktsforhandlinger for å skape et best mulig samarbeid og et lavt konfliktnivå mellom partene. Slik kan avtalepartene sammen skape et best mulig resultat for hverandre.

Opphør av kontrakter


Opphør av kontrakter kan skje blant annet ved at de er tidsavgrenset eller sies opp. I slike tilfeller er det viktig å ha klart for seg hva som er den faktiske konsekvensen av at kontrakten opphører. Raugland Advokatene bistår med juridisk rådgivning som sikrer at klienten kommer seg ut av et kontraktsforhold på en god måte.

Kontraktsbrudd


Ved brudd på kontraktsvilkårene vil Raugland Advokatene bistå med tvisteløsning. Vi søker å løse de fleste saker ved forhandlingsbordet for best resultat for klienten. Våre advokater bistår imidlertid også med tvisteløsning for domstoler og voldgift, og advokatene har omfattende erfaring med prosedyre.

Avtaletolkning


Raugland Advokatene tilbyr bistand til gjennomføring av kontrakter. Våre advokater bistår med fortolkning og utfylling av kontrakter ut fra omfattende kjennskap til kutymer, sedvaner og god forretningsskikk på det aktuelle området.

Utforming av kontrakter


Når en kontrakt ligger til grunn for samspillet mellom to eller flere parter er det viktig at denne er formulert presist og med god forståelse for det område kontrakten skal virke i. Raugland Advokatene har lang erfaring med kontraktsutforming innen flere rettsområder. Våre advokater utformer både individuelle kontrakter og tilpasninger til standardkontrakter.

Våre advokater har bred kompetanse og lang erfaring med kontrakter innen en rekke ulike områder, blant annet:

  • Arbeidskontrakter
  • Forbrukerkjøp, håndtverkertjenester og bustadoppføring
  • Sameieavtaler
  • Leieavtaler
  • Bygge- og anleggskontrakter
  • Kjøpskontrakter
  • Aksjonæravtaler, selskapsvedtekter
  • Agent- og forhandleravtaler

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!

[contact-form-7 id="22102"]