Utdanningsrett


Raugland Advokatene har en unik erfaring innenfor utdanningsrett og har samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet og studentorganisasjoner. Raugland Advokatene er forfatter til Gyldendal Rettsdatas kommentarutgave til opplæringsloven, friskoleloven (privatskoleloven), fagskoleloven og voksenopplæringsloven.

Vi gir juridisk bistand til studenter ved spørsmål om fusk, utvisning, skikkethetsvudering eller andre utdanningsrettslige spørsmål. I saker som omhandler utvisning har studenten en rett til å la seg bistå av advokat. Advokatutgifter skal i utgangspunktet dekkes av høyskolen/universitetet.

Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø

 926 63 315
 stiro@raugland.no

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!

[contact-form-7 id="22102"]