Utdanningsrett


Raugland Advokatene har en unik erfaring innenfor utdanningsrett og har samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet og studentorganisasjoner. Raugland Advokatene er forfatter til Gyldendal Rettsdatas kommentarutgave til opplæringsloven, friskoleloven (privatskoleloven), fagskoleloven og voksenopplæringsloven.

Vi gir juridisk bistand til studenter ved spørsmål om fusk, utvisning, skikkethetsvudering eller andre utdanningsrettslige spørsmål. I saker som omhandler utvisning har studenten en rett til å la seg bistå av advokat. Advokatutgifter skal i utgangspunktet dekkes av høyskolen/universitetet.

Vidar Raugland

Vidar Raugland

Vidar Raugland arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt- /avtalerett, fast eiendom og skole- /barnehagerett. Han driver også generell juridisk bedriftsrådgivning og benyttes som voldgiftsdommer.

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!