Marius Gjetnes

Marius Gjetnes

Marius Gjetnes arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt-/avtalerett, fast eiendom og agenturrett. Han har videre særskilt spesialisering innenfor prosedyrefaget og har betydelig erfaring med prosedyre både for de alminnelige domstoler og for særdomstoler. Gjetnes har skrevet en rekke artikler innenfor de områder han jobber med og han holder regelmessig foredrag innenfor arbeidsrett.

Kontakt Marius

Tel: 90 10 27 28  Epost: gjetnes@raugland.no


Boligkjøp er risikosport

Boligkjøp er risikokosport Høyesterett har i sin dom i HR-2017-515 kommet med…

Read More


Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner”

Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner” Boken er utgitt av Cappelen Damm…

Read More