Marius Gjetnes

Marius Gjetnes

Advokat Marius Gjetnes har vært partner i firmaet siden 2014.

Han arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt-/avtalerett, fast eiendom og arv og skifterett. Foruten bistand til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter har han lang erfaring med bistand til ulike organisasjoner og stiftelser. Han har videre særskilt spesialisering innenfor prosedyrefaget og har betydelig erfaring med prosedyre både for de alminnelige domstoler og for særdomstoler. Marius har skrevet en rekke artikler innenfor de områder han jobber med og han er også forfatter til Gyldendal Rettsdatas kommentarutgave til opplæringsloven og friskolelova. Han holder også jevnlig foredrag innenfor arbeidsrett.

Marius innehar flere styreverv. Han er videre medlem av Den Norsk Advokatforeningen og tilknyttet Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Kontakt Marius

Tel: 90 10 27 28  Epost: gjetnes@raugland.no


Særskilt lærervern i straffeloven – Godt bevart hemmelighet med tilfeldig praktisering.

Særskilt lærervern i straffeloven – Godt bevart hemmelighet med tilfeldig…

Read More


Boligkjøp er risikosport

Boligkjøp er risikokosport Høyesterett har i sin dom i HR-2017-515 kommet med…

Read More


Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner”

Bokanmeldelse av “Utdanningsrettslige emner” Boken er utgitt av Cappelen Damm…

Read More