Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen – Opprettholder advarsel

Spenningsforhold mellom ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt…


Utestengt fra studie på grunn av fusk?

Det skal lite til for å bli tatt i fusk Har du glemt å legge fra deg mobilen…


Bilder, film og lydopptak i skolen

Bilder, film og lydopptak i skolen Innstilling fra Åpenhetsutvalget…


Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…


Foreldres tilstedeværelse i klasserommet

Foreldres tilstedeværelse i klasserommet Vi har den siste tiden fått flere…


Påstand om fusk på høyskole og universitet

Har du blitt tatt for fusk eller påstår noen at du har fusket? Dessverre er det…


Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø?

PARTNER Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø? Vedtak…


Skolens aktivitetsplikt og elevens rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT OG ELEVENS RETT TIL Å BLI HØRT ETTER BARNEKONVENSJONEN…


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…


Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø

Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø En sak som nylig ble trukket…


Kan arbeidsgiver, foreldre eller elever gjøre lydopptak av samtaler med læreren?

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer opplever forskjellige situasjoner hvor…