Påstand om fusk på høyskole og universitet

Har du blitt tatt for fusk eller påstår noen at du har fusket? Dessverre er det…


Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø?

PARTNER Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø? Vedtak…


Skolens aktivitetsplikt og elevens rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT OG ELEVENS RETT TIL Å BLI HØRT ETTER BARNEKONVENSJONEN…


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…


Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø

Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø En sak som nylig ble trukket…


Kan arbeidsgiver, foreldre eller elever gjøre lydopptak av samtaler med læreren?

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer opplever forskjellige situasjoner hvor…


Ansettelse av lærere - kravene til relevant faglig og pedagogisk kompetanse

Rett før jul kom Sivilombudsmannen med en uttalelse i en sak der tre lærere…


Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Samvittighetsfrihet i arbeidslivet Det er en menneskerett å ha tankefrihet,…


Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett

Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett Et…


Retten til utdanningspermisjon

Utdanningspermisjon Mange har kanskje brukt ferien til å reflektere over egen…


Kan rektor frata en ansatt kontaktlæreransvaret?

Kan en rektor frata en ansatt kontaktlæreransvaret? Tidligere i vår behandlet…