Det skal lite til for å bli tatt i fusk

Har du glemt å legge fra deg mobilen eller klokken i sekken under eksamen? Har eksamensvakten kommet bort og anklaget deg for fusk? Eller har du brukt feil kildehenvisning?

Det skal veldig lite til for å bli dømt for fusk. Hvis det objektivt sett foreligger brudd på eksamensreglementet/forskriftene, er det ofte nok til at det anses som fusk. Hvis du blir tatt for fusk, kan konsekvensene bli annullering av eksamen og/eller utestenging og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskoler i Norge i inntil 1 år.  Andre høyskoler og universiteter i Norge blir også informert om utestenging. Dette skjer via RUST – register for utestengte studenter. I mai 2019 var det registrert 207 studenter i RUST.

Regler om fusk på eksamen, herunder om reaksjoner og saksbehandling, er regulert i universitets- og høyskoleloven.

Dekning av utgifter til advokatbistand

Utestenging fra studiet er en streng reaksjon som kan få store påvirkninger for videre studieløp. Det er derfor veldig viktig for studentene som har blitt mistenkt for fusk å vite at de har krav på gratis advokatbistand fra det tidspunktet sak om fusk er reist. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen. Det er viktig å være oppmerksom på at saken må handle om utestengelse eller bortvisning for å ha krav på dekning. Sak som f.eks. gjelder annullering blir ikke dette.

Raugland Advokatene har bistått mange studenter i forbindelse med fuskesaker. Vi har sett at det har vært nødvendig med advokathjelp i fuskesaker, da utdanningsrett er et særegent område. Vi vil bidra med opplysning av saken og sørge for at man ikke blir utsatt for en juridisk urettferdig og feil prosess.

Av Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid
PARTNER & ADVOKAT