Våre advokater bistår med planlegging av arv og i forbindelse med arveoppgjør.

Vi bistår ektefeller og samboere med opprettelse av ektepakter og samboeravtaler, samt med det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd.


Skal du gi forskudd på arv?


Vi gir råd og finner tilpassede løsninger.

Overføre eiendom?


Mange velger å overføre eiendom, blant annet som forskudd på arv. Vi bistår både med rådgivning, utforming av avtaler og den praktiske gjennomføringen.

Skal du opprette testament?


Ved å opprette testament tar man selv kontroll over hvordan arven skal fordeles.
Når et testament opprettes sørger vi for at dine ønsker oppnås i størst mulig grad innenfor arvelovens rammer.

Gjennomføring av arveoppgjør dødsboskifte


Trenger du bistand i forbindelse med et arveoppgjør?

Arveoppgjør skjer vanligvis ved privat skifte hvor arvingene selv står for gjennomføringen.
Mange arvinger velger å engasjere oss i forbindelse med arveoppgjøret for sikre en juridisk korrekt fordeling.

Tvisteløsning i forbindelse med arveoppgjør dødsboskifte


Oppstått tvist i forbindelse med arveoppgjør?

I enkelte arveoppgjør oppstår det tvist mellom arvingene. Vi bistår for å løse slike tvister, ved forhandlinger mellom partene eller gjennom domstolsapparatet.

Opprette samboeravtale


Har du samboeravtale?

Vi bistår samboere med å opprette klare samboeravtaler, tilpasset samboernes behov og situasjon.
På den måten kan uenigheter og tvister ved et eventuelt samlivsbrudd unngås.

Ektepakt


Behov for ektepakt?

Vi bistår ektefeller med å opprette ektepakt, tilpasset ektefellenes behov og situasjon. På den måten kan uenigheter og tvister ved et eventuelt opphør av ekteskapet unngås.

Skifte mellom ektefeller


Skal du skilles?

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med skifte mellom ektefeller. I enkelte skifteoppgjør oppstår det tvist mellom ektefellene. Vi bistår for å løse slike tvister, ved forhandlinger mellom partene eller gjennom domstolsapparatet.

Vidar Raugland

Vidar Raugland

Vidar Raugland arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt- /avtalerett, fast eiendom og skole- /barnehagerett. Han driver også generell juridisk bedriftsrådgivning og benyttes som voldgiftsdommer.

Marius Gjetnes

Marius Gjetnes

Marius Gjetnes arbeider hovedsakelig innenfor områdene arbeidsrett, kontrakt-/avtalerett, fast eiendom og agenturrett. Han har videre særskilt spesialisering innenfor prosedyrefaget og har betydelig erfaring med prosedyre både for de alminnelige domstoler og for særdomstoler. Gjetnes har skrevet en rekke artikler innenfor de områder han jobber med og han holder regelmessig foredrag innenfor arbeidsrett.

Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tilhørende rettsområder, samt eiendomsrett, kontraktsrett og familie- og arverett.

Breilid har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave omhandlet arbeidsgivers bruk av personopplysninger.

Breilid har tidligere arbeidet hos rettshjelpstiltaket Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), samt vært trainee og oppgaveskriver for Arntzen de Besche.

Ta kontakt med oss!

Vi svarer deg innen en dag og det er helt uforpliktende!