ADVOKATFULLMEKTIG

Louise Sandaker Hannon

Louise Sandaker Hannon arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, forvaltningsrett og generell sivilrettslige spørsmål.

Hannon arbeider i Raugland Advokatene som advokatfullmektig. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes hadde tittelen «Rettshjelp til fanger. En rettshjelpsundersøkelse i Ullersmo fengsel». Hannon fordypet seg i helserett og Cybersecurity Regulations.

Hannon har tidligere arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, Advokatfirmaet Hjort DA, det studentdrevne rettshjelptiltaket Jussbuss, Utlendingsdirektoratet (UDI), Gatejuristen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hannon er medlem av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Louise

Tel: 924 51 455 Epost: hannon@raugland.no


Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn

Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn Nylig avsa…

Read More


Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet

Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet…

Read More


Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak

Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak Diskrimineringsnemnda (heretter…

Read More


Nytt år og nye varslingsregler

Nytt år og nye varslingsregler Stortinget har vedtatt nye varslingsregler i…

Read More