ADVOKAT

Louise Sandaker Hannon

Louise arbeider innenfor alle firmaets rettsområder, med hovedvekt på arbeidsrett. Louise bistår klienter med rådgivning, i forhandlinger, klagesaker mot forvaltningen og saker for domstolen.

Louise holder jevnlig foredrag innenfor utdannings- og arbeidsrettslige temaer. Hun er en av flere faste skribenter i spalten Lov og Rett i Utdanningsforbundet sitt fagblad, Utdanning. Louise er medforfatter av notene til fagskoleloven i Gyldendal Rettsdata.

Louise er medlem av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Louise

Tel: 924 51 455 Epost: hannon@raugland.no


Hva innebærer taushetsplikt for deg som arbeider i barnehage?

Hva innebærer taushetsplikt for deg som arbeider i barnehage? Som…

Read More


Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven En rekke endringer i arbeidsmiljøloven trådte i…

Read More


Første sak om gjengjeldelse etter varsling avgjort i Diskrimineringsnemnda

Første sak om gjengjeldelse etter varsling avgjort i Diskrimineringsnemnda…

Read More


Kan arbeidstakere ytre seg fritt i det offentlige rom?

Kan arbeidstakere ytre seg fritt i det offentlige rom? Det klare utgangspunktet…

Read More


Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling

Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre gjengjeldelsessaker…

Read More


Er det fritt frem for arbeidsgiver å sjekke arbeidstakeres e-post og annet elektronisk lagret materiale?

Er det fritt frem for arbeidsgiver å sjekke arbeidstakeres e-post og annet…

Read More


Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn

Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn Nylig avsa…

Read More


Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet

Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet…

Read More


Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak

Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak Diskrimineringsnemnda (heretter…

Read More


Nytt år og nye varslingsregler

Nytt år og nye varslingsregler Stortinget har vedtatt nye varslingsregler i…

Read More