ADVOKATFULLMEKTIG

Louise Sandaker Hannon

Louise Sandaker Hannon arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, forvaltningsrett og generell sivilrettslige spørsmål.

Hannon arbeider i Raugland Advokatene som advokatfullmektig. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes hadde tittelen «Rettshjelp til fanger. En rettshjelpsundersøkelse i Ullersmo fengsel». Hannon fordypet seg i helserett og Cybersecurity Regulations.

Hannon har tidligere arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, Advokatfirmaet Hjort DA, det studentdrevne rettshjelptiltaket Jussbuss, Utlendingsdirektoratet (UDI), Gatejuristen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hannon er medlem av Den Norske Advokatforening.

Kontakt Louise

Tel: 924 51 455 Epost: hannon@raugland.no


Nytt år og nye varslingsregler

Nytt år og nye varslingsregler Stortinget har vedtatt nye varslingsregler i…

Read More