Har du blitt tatt for fusk eller påstår noen at du har fusket?

Dessverre er det mange studenter som opplever at de blir anklaget for fusk under studiet. Hvis man har blitt tatt for fusk kan man risikere at universitetet eller høyskolen annullerer eksamen eller prøven. I tillegg kan man risikere å bli utestengt fra studiet inntil 1 år. Dette innebærer at man heller ikke kan melde seg opp til eksamen/studier i samme studie hos f.eks. andre høyskoler eller universiteter. Særlig utestenging fra studiet er en streng reaksjon som kan få store påvirkninger for videre studieløp.

Studentenes rettigheter

Det er da viktig å huske på at studenter har en rekke rettigheter i en prosess hvor det er tale om at høyskolen/universitetet skal fatte vedtak om annullering og utestengning. Studenten skal få et varsel om saken og få anledning til å uttale seg. Utdanningsinstitusjonen skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før de fatter vedtak. Det er institusjonens klagenemnd som skal fatte vedtak om annullering og utestenging. Et vedtak kan også påklages til et nasjonalt klageorgan – felles klagenemnd. Hvis det er tale om utestenging, har studenten også krav på å få dekket advokatutgifter. Raugland Advokatene har bistått mange studenter i forbindelse med fuskesaker. Vi har sett at det har vært nødvendig med advokathjelp i fuskesaker, da utdanningsrett er et særegent område.

Pass på at ikke frister utløper

Hvis du har blitt anklaget for fusk, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Husk at det som regel er relativt korte frister til å påklage vedtak om annullering av eksamen og utestenging fra studiene.

 

Av adv. Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid
PARTNER