Er du anklaget for å være uskikket for yrket du utdanner deg til?

Ved noen utdanninger er universitetet eller høyskolen lovpålagt fortløpende å…


Påstand om fusk på høyskole og universitet

Har du blitt tatt for fusk eller påstår noen at du har fusket? Dessverre er det…