Den nedre grensen for seksuell trakassering

Den nedre grensen for seksuell trakassering Høyesterettsdom av 22.12.2020…


Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for mye?

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn hvis arbeidstaker har fått utbetalt for…


Bilder, film og lydopptak i skolen

Bilder, film og lydopptak i skolen Innstilling fra Åpenhetsutvalget…


Samboerkontrakt

Opprett samboerkontrakt Å flytte sammen er et naturlig og spennende steg i et…


Sykmeldt, men ikke syk?

Sykmeldt, men ikke syk? Høyesterett har nylig avsagt en dom vedrørende spørsmål…


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…


Forslag til nye regler om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling

Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet forslag til nye regler om…


Ny lov om statens tjenestemenn

Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven).…


Ny Høyesterettsdom om reklamasjon på bolig solgt «som den er»

I dag selges nesten alle brukte boliger med en såkalt «som den er» - klausul.…


Kan arbeidsgiver, foreldre eller elever gjøre lydopptak av samtaler med læreren?

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer opplever forskjellige situasjoner hvor…


Strider Høyesterettsdom mot likestillingsloven?

Nei til ufrivillig deltid Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling…