Hvem ivaretar dine interesser når du ikke lenger er i stand til å gjøre det selv?

Det kan være ulike grunner til at man trenger hjelp til å ivareta sine egne personlige og økonomiske interesser. Den vanligste grunnen er nok alvorlig sykdom eller kognitiv svekkelse når man blir eldre, men det kan også skje for eksempel i forbindelse med en ulykke.

Alternativ til vergemål – bestemme selv hvem som skal ivareta deg og på hvilken måte

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Begrepet er definert i Vergemålsloven § 78 som sier at «en fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten».

Gjennom en fremtidsfullmakt kan man altså selv bestemme hvem som er fullmektig, og hvilke av dine interesser og forhold vedkommende skal forvalte. Fremtidsfullmakter skal ikke være ment for rent forbigående tilfeller. Fullmakten vil tre i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. Fullmakten kan skrives med ulik grad av detaljer så det er av stor betydning at man selv vurderer nøye hva som er viktig for seg.

Formell fremtidsfullmakt

Vår erfaring er at en formell fremtidsfullmakt kan bidra til å unngå konflikter i familien hvis man for eksempel har flere barn og disse er uenige om hvordan dine interesser best skal ivaretas.

Ordningen med fremtidsfullmakt er i utgangspunktet helt gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten. Hvis du velger å få hjelp av en advokat, må du naturligvis betale advokaten for arbeidet, men det er likevel å anbefale at man får bistand av advokat fordi vi gjennom vår erfaring kan ha nyttige refleksjoner knyttet til hva det er viktig å huske på i den enkeltes konkrete situasjon.

En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å skreddersy gode løsninger. Et viktig råd er å skrive fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det.

Adv. Vilde B. Riiser

 

Vilde B Riiser - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Raugland
ADVOKAT