Klienten vår vant nabokonflikt - naboens sperring av port var ulovlig

Raugland advokatene bistod nylig en klient i forbindelse med en nabokonflikt.…


Boligkjøp er risikosport

Boligkjøp er risikokosport Høyesterett har i sin dom i HR-2017-515 kommet med…


Ny Høyesterettsdom om reklamasjon på bolig solgt «som den er»

I dag selges nesten alle brukte boliger med en såkalt «som den er» - klausul.…


Når kan jeg nekte folk å gå på veien min?

Når kan jeg nekte folk å gå på veien min? For den gjengse nordmann er det ikke…


Kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp

Kjøpers undersøkelsesplikt Bruker du lenger tid når du skal kjøpe en bukse enn…


Solgt «som den er» - hva innebærer det?

"Som den er" Om våren er det mange som kjøper og selger boliger. I de aller…


Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter

Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter Høyesterett behandlet i Rt. 2013…