Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine?

Det er sommer og sol, og tid for en etterlengtet og velfortjent ferie. Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett og plikt til å avvikle ferie, uavhengig av om man har opparbeidet seg rett til feriepenger.

Hvis du er uheldig og blir syk rett før eller under ferien er det veldig viktig å være klar over at ferien ikke automatisk blir utsatt til senere. Etter ferieloven er det arbeidstakeren selv som har ansvaret for å kontakte arbeidsgiver og kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret, og kravet må dokumenterer med legeerklæring.

Syk før ferien

Hvis du blir syk før ferien må du kreve ferien utsatt senest siste arbeidsdag før den planlagte ferien. Kravet vil i så fall gjelde hele ferien, og ferieloven åpner ikke for at kravet kan begrenses til de dagene man er syk.

Syk i ferien

Hvis du blir syk underveis i ferien må du fremsette kravet om utsatt ferie uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Kravet vil da begrense seg til de virkedagene du faktisk var syk, og ferien vil bli utsatt med tilsvarende antall virkedager.

Adgangen etter ferieloven til å kreve ferien utsatt gjelder kun ved egen sykdom, og ikke hvis for eksempel barn eller andre familiemedlemmer blir syke.

Husk å kreve å få ferien utsatt

Hvis du ikke krever å få ferien utsatt, kan arbeidsgiver anse ferien som avviklet til tross for at man har vært syk. Arbeidsgiver har ikke noen selvstendig plikt til å sørge for at en arbeidstaker benytter seg av muligheten til å få ferien utsatt.

Ferieloven sier ikke noe om arbeidsgivers adgang til å bestride eller avslå et krav om utsatt ferie på grunn av sykdom. Hvis du opplever at det skulle skje vil vi kunne hjelpe deg med å håndtere saken på en ryddig og riktig måte.

Av adv. flm. Susanne Azevedo Stirø

Susanne Azevedo Stirø
ADVOKATFULLMEKTIG