Bytte julegaver?

Bytte julegaver? I julen gis og mottas det mange gaver. Det er dessverre ikke…


Ny Høyesterettsdom om reklamasjon på bolig solgt «som den er»

I dag selges nesten alle brukte boliger med en såkalt «som den er» - klausul.…


Retten til avgangsvederlag - selgere som har blitt sagt opp av arbeidsgiver eller hovedmann

Mange av dem som kontakter oss er selvstendig næringsdrivende agenter som…


Fremtidsfullmakt - hvem vil deg vel?

Fremtidsfullmakt - hvem vil deg vel? Det er dessverre slik at mange rammes av…


Korrupsjon i kommunalt selskap

Korrupsjon i kommunalt selskap I Rt. 2014 s. 786 drøftet Høyesterett om…


Reklamasjon i forbrukerkjøp ved mislykket utbedring av mangel

Reklamasjon i forbrukerkjøp ved mislykket utbedring av mangel Rt. 2013 s. 865…