Hva innebærer taushetsplikt for deg som arbeider i barnehage?

Hva innebærer taushetsplikt for deg som arbeider i barnehage? Som…


Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven En rekke endringer i arbeidsmiljøloven trådte i…


Første sak om gjengjeldelse etter varsling avgjort i Diskrimineringsnemnda

Første sak om gjengjeldelse etter varsling avgjort i Diskrimineringsnemnda…


Kan arbeidstakere ytre seg fritt i det offentlige rom?

Kan arbeidstakere ytre seg fritt i det offentlige rom? Det klare utgangspunktet…


Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling

Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre gjengjeldelsessaker…


Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn

Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn Nylig avsa…


Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet

Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet…


Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak

Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak Diskrimineringsnemnda (heretter…


Nytt år og nye varslingsregler

Nytt år og nye varslingsregler Stortinget har vedtatt nye varslingsregler i…