Når du mister jobben og ikke har penger til advokat

Vi i Raugland Advokatene påtar oss enkelte saker pro bono, som en del av vårt…


Nye regler om hjemmekontor

De siste to årene med koronapandemi har for mange arbeidstakere vært preget av…


Arbeidsgivere som snylter på trygden?

Som advokat hjelper jeg ofte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller…


Vår klient ble frifunnet for erstatningskrav fra en tidligere ansatt

Uenighet om ansettelsesforholdets art Raugland Advokatene bistod nylig en…


Arbeidsgiver ble dømt til å betale klienten vår lønn og feriepenger

Arbeidsgivers trekk i lønn og feriepenger var ulovlig Raugland Advokatene ved…


Arbeidsgiver må betale for bruken av munnbind til og fra jobb

Påbud om munnbind på kollektivtransporten i Oslo Koronautbruddet pågår…


Nye regler for ansettelse

Nye regler for fast ansettelse Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast…


Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil

Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil En…


Nye regler om vold og trusler på arbeidsplassen

Vi har ofte fått henvendelser fra Utdanningsforbundets medlemmer som har vært…


Varsling i arbeidslivet – hva er egentlig det?

Du har sikkert lagt merke til at det snakkes mye om varsling i arbeidslivet.…


Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven I statsråd 14. juni 2013 ble det vedtatt…