Som advokat hjelper jeg ofte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller helseplager, har behov for tilrettelegging av arbeidsoppgavene sine. En vanlig form for tilrettelegging er redusert arbeidstid, eventuelt kombinert med endrede eller tilpassede arbeidsoppgaver. Mange arbeidstakere ønsker å jobbe så mye som mulig og foreslår ulike former for tilrettelegging, i tråd med medvirkningsplikten sin. God tilrettelegging bidrar til at arbeidstakeren kommer raskere tilbake i full jobb.

Manglende vilje til tilrettelegging

Arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt. Dessverre er det flere arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver i stedet for å ville tilrettelegge, heller ønsker at arbeidstakeren skal sykemelde seg 100 %. Da slipper arbeidsgiver å gjøre den innsatsen som trengs for å sikre at arbeidstakeren kan jobbe noe, og ikke minst, så sparer de lønnsutgifter. Arbeidstakeren vil jo få all lønnen sin dekket gjennom sykepenger fra NAV. Enkelte arbeidsgiver har foreslått at arbeidstaker kan dra til legen sin og nærmest bestille en 100 % sykmelding, fremfor at de skal måtte tilrettelegge. Sykmelding bygger på fastlegens medisinskfaglige vurdering. Hvis fastlegen vurderer at en arbeidstaker kan jobbe redusert med tilrettelegging, kan ikke arbeidsgiver allikevel kreve full sykmelding.

Presset om 100 % sykmelding kan gjøre arbeidstakeren sykere

Presset om 100 % sykmelding kan være psykisk belastende og gjøre at man føler seg uønsket og lite verdsatt som arbeidstaker. Det kan i verste fall føre til at helsa forverrer seg, slik at arbeidsgiver til slutt får viljen sin. Ved å bli presset ut i full sykmelding mister man som arbeidstaker verdifull kontakt med arbeidsplassen, og det kan bli vanskeligere å komme tilbake i full jobb enn om man var delvis sykmeldt.

Hva kan gjøres?

Det er kjempeviktig både for den enkelte arbeidstaker og samfunnet generelt, at det gjøres vanskeligere for arbeidsgivere å sabotere for arbeidstakere som ønsker å jobbe så mye som helsa tillater. Én løsning kan være at NAV alltid skal ha kopi av oppfølgingsplanen som arbeidsgiver skal utarbeide i forbindelse med sykefraværet. På den måten kan NAV ettergå om arbeidsgiver har gjort en god nok innsats for å tilrettelegge.

Denne artikkelen ble først publisert av Dagbladet som et debattinnlegg: Sykemelding: – Arbeidsgivere som snylter på trygden (dagbladet.no)

Les mer om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt her: Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt – Advokatfirma Raugland AS

Susanne Azevedo Stirø
Advokat Susanne Azevedo Stirø