Arbeidstakere med funksjonsnedsettelse presses ulovlig ut av arbeidslivet

I Norge er det et uttalt politisk mål at personer med funksjonsnedsettelser…


Arbeidsgivere som snylter på trygden?

Som advokat hjelper jeg ofte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller…


Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Tilbakeføring av sykmeldte Etter…


Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og…