Arbeidsgivere som snylter på trygden?

Som advokat hjelper jeg ofte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller…


Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Tilbakeføring av sykmeldte Etter…


Oppfølging av sykmeldte. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykemeldte ved hjelp av…


Oppsigelse ved sykefravær

Oppsigelse ved sykefravær En arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra…