Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og…


Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter

Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter Høyesterett behandlet i Rt. 2013…


Varslervern for tillitsvalgte

Varslervern for tillitsvalgte Når en tillitsvalgt varsler på vegne av…


Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage

Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage Fra og med 1. august 2013 kan…


Innsyn i søkerliste – arbeidsgivers opplysningsplikt

Privat sektor Innen privat sektor er det normalt ikke krav om at arbeidsgiver…