Ansattes ytringsfrihet – betydningen av interne retningslinjer

Sivilombudsmannen med en uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet Rett før…


Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett

Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett Et…


Forbigåelse ved offentlige tilsettinger

Offentlige tilsettinger Ved ansettelser i det offentlige står ikke arbeidsgiver…


Trygderetten

Hva er Trygderetten? Trygderetten er en nasjonal ankeinstans i saker om trygde-…


Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon - brudd på likestillingsloven

Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon - brudd på likestillingsloven…


Lånekassens rett til å innhente opplysninger

Lånekassens rett til å innhente opplysninger Sommeren er over og de fleste…


Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og…


Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter

Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter Høyesterett behandlet i Rt. 2013…


Varslervern for tillitsvalgte

Varslervern for tillitsvalgte Når en tillitsvalgt varsler på vegne av…


Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage

Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage Fra og med 1. august 2013 kan…


Innsyn i søkerliste – arbeidsgivers opplysningsplikt

Privat sektor Innen privat sektor er det normalt ikke krav om at arbeidsgiver…