Lånekassens rett til å innhente opplysninger

Sommeren er over og de fleste studenter har kommet i gang med studiene. I den forbindelse søker mange om studiestøtte fra Lånekassen. Mange lurer kanskje på hvilken rett Lånekassen har til å sjekke om opplysningene man har oppgitt er riktig. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en ny forskrift som trådte i kraft den 28. august 2014.

Forskriften er hjemlet i utdanningsstøtteloven § 23, og endrer tidligere forskrift av 2005.
Forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger finnes i sin helhet på lovdata.no, se http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-08-28-1123?q=FOR-2014-08-28-1123

Logo Raugland