Nye regler om hjemmekontor

De siste to årene med koronapandemi har for mange arbeidstakere vært preget av…


Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!

Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!…


Kan arbeidstakere ytre seg fritt i det offentlige rom?

Kan arbeidstakere ytre seg fritt i det offentlige rom? Det klare utgangspunktet…


Viktig avklaring fra Høyesterett om arbeidsgivers adgang til å trekke arbeidstaker i lønn

Hovedregelen er forbud mot trekk i lønn Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven §…


Arbeidsgivere som snylter på trygden?

Som advokat hjelper jeg ofte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller…


Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling

Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre gjengjeldelsessaker…


Vår klient ble frifunnet for erstatningskrav fra en tidligere ansatt

Uenighet om ansettelsesforholdets art Raugland Advokatene bistod nylig en…


Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn

Standardklausul i arbeidsavtalen ga ikke grunnlag for trekk i lønn Nylig avsa…


Arbeidsgiver ble dømt til å betale klienten vår lønn og feriepenger

Arbeidsgivers trekk i lønn og feriepenger var ulovlig Raugland Advokatene ved…


Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet

Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet…


Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak

Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak Diskrimineringsnemnda (heretter…