Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Tilbakeføring av sykmeldte Etter…


Nytt år og nye varslingsregler

Nytt år og nye varslingsregler Stortinget har vedtatt nye varslingsregler i…


Kommune nekter å følge Sivilombudsmannen – Opprettholder advarsel

Spenningsforhold mellom ytringsfrihet og arbeidstakers lojalitetsplikt…


Virksomhetsoverdragelse ved kommunesammenslåing

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VED KOMMUNESAMMENSLÅING Rettigheter ved…


ANSIENNITETENS BETYDNING VED NEDBEMANNING

Ansiennitetens betydning ved nedbemanning Den 28. februar 2019 tok Høyesterett…


Nye regler for ansettelse

Nye regler for fast ansettelse Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast…


Sykmeldt, men ikke syk?

Sykmeldt, men ikke syk? Høyesterett har nylig avsagt en dom vedrørende spørsmål…


Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold?

Oppsigelse på grunn av samvittighetsforbehold? Høyesterett har nylig avsagt dom…


Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil

Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil En…


Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø?

PARTNER Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø? Vedtak…


Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine?

Hva kan du gjøre hvis sykdom ødelegger for ferieplanene dine? Det er sommer og…


Er reisetid arbeidstid?

Er reisetid arbeidstid? Reisetidssaken I disse dager blir den såkalte…