Forslag om nye regler for bruk av fysisk makt i skolen

Regjeringen foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot…


Mangelfull saksbehandling kan alene medføre at oppsigelsen anses usaklig

Mangelfull saksbehandling kan alene medføre at oppsigelsen anses usaklig…


Bilder, film og lydopptak i skolen

Bilder, film og lydopptak i skolen Innstilling fra Åpenhetsutvalget…


Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…


Foreldres tilstedeværelse i klasserommet

Foreldres tilstedeværelse i klasserommet Vi har den siste tiden fått flere…


Skolens aktivitetsplikt og elevens rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT OG ELEVENS RETT TIL Å BLI HØRT ETTER BARNEKONVENSJONEN…


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…


Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø

Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø En sak som nylig ble trukket…


Ansettelse av lærere - kravene til relevant faglig og pedagogisk kompetanse

Rett før jul kom Sivilombudsmannen med en uttalelse i en sak der tre lærere…


Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett

Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett Et…


Krav om relevant undervisningskompetanse

Opplæringsloven § 10-2 Opplæringsloven § 10-2 trådte i kraft 1. januar 2014 og…