Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak

Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak Diskrimineringsnemnda (heretter…


Strider Høyesterettsdom mot likestillingsloven?

Nei til ufrivillig deltid Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling…


Aldersdiskriminering i arbeidslivet

Aldersdiskriminering i arbeidslivet Journalist i Steinar Mediaas måtte fratre…


Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og…


Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen Mobbing og trakassering på…