Arbeidstakere med funksjonsnedsettelse presses ulovlig ut av arbeidslivet

I Norge er det et uttalt politisk mål at personer med funksjonsnedsettelser…


Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak

Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak Diskrimineringsnemnda (heretter…


Strider Høyesterettsdom mot likestillingsloven?

Nei til ufrivillig deltid Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling…


Aldersdiskriminering i arbeidslivet

Aldersdiskriminering i arbeidslivet Journalist i Steinar Mediaas måtte fratre…


Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og…


Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen Mobbing og trakassering på…