Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre gjengjeldelsessaker etter varsling

Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre gjengjeldelsessaker…


Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet

Forlenget karantenetid fra 12 til 18 uker for dagpenger under arbeidsledighet…


Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil

Avskjed dømt ugyldig på grunn av arbeidsgivers saksbehandlingsfeil En…


Avskjed grunnet pliktbrudd

Nedre Romerike tingrett avsa dom i sak der arbeidstaker i sin arbeidsavtale…


Ordrenekt som grunnlag for avskjed eller oppsigelse

Hva er en ordre? En ordre foreligger når arbeidsgiver på en klar og tydelig…


Arbeidstakers lydighetsplikt

Arbeidstakers lydighetsplikt Denne artikkel handler om arbeidstakers plikt til…