Ordrenekt som grunnlag for avskjed eller oppsigelse

Hva er en ordre? En ordre foreligger når arbeidsgiver på en klar og tydelig…


Innsyn i søkerliste – arbeidsgivers opplysningsplikt

Privat sektor Innen privat sektor er det normalt ikke krav om at arbeidsgiver…


Er lærere rettsløs i forhold til netthets?

Er lærere rettsløs i forhold til netthets? Det er ikke greit at lærere mobbes.…